3D Printen algemeen

Wat is een Fablab

Vroeger moest je naar bedrijven toe om je idee om te zetten naar een fysiek object. Dit is nu mogelijk in FabLabs. Het idee achter een FabLab is dat je met een beperkt aantal machines alles kan maken wat je wil. In een FabLab staan computergestuurde gereedschappen, waarmee je vrij eenvoudig een prototype of een exemplaar van een product kan maken. Ook worden er vaak workshops gegeven en zijn er vrijwilligers die je helpen bij het maken van je ideeën. De gereedschappen die je in een FabLab meestal aantreft zijn apparaten als:

  • laser-snijder
  • 3D printer
  • CNC
  • portaalfrees
  • vinyl-snijder

Geschiedenis

Fablabs is een afkorting voor Fabrication Laboratory en dit concept is rond 2001 bedacht door directeur Neil Gershenfeld van het Centre of bits and Atoms (CBA) aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Dit concept begon als een cursus genaamd ” how to make (almost) anything”.

Na het succes van dit project werd er in 2004 in Sekondi-Takoradi in Ghana een tweede FabLab opgericht, in de jaren hierna is het snel gegaan. Er zijn nu op de wereld rond de 261 Fablabs. Om een Fablab op te richten moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

Toegang: iedereen mag het fablab gebruiken om (bijna) alles te maken (zolang dat niemand schade berokkent); je moet zelf uitvinden hoe je het doet en je moet het fablab delen met anderen

Kennis: in het fablab leer je van anderen en door het uitvoeren van projecten; je wordt geacht om opgedane kennis weer over te dragen aan anderen, en bij te dragen aan de beschikbare documentatie en gebruiksaanwijzingen

Verantwoordelijkheid: je bent verantwoordelijk voor:

  • veiligheid: veilig werken met de gereedschappen en machines
  • opruimen: het fablab in een schonere staat verlaten dan dat je het aantrof
  • bedrijfsvoering: helpen met voorraadbeheer, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, en het melden van incidenten

Geheimhouding: alle ontwerpen en processen die ontwikkeld worden in een fablab komen vrij beschikbaar voor persoonlijk gebruik, hoewel intellectueel eigendom naar keuze beschermd kan worden

Commercie: commercieel gebruik van het fablab wordt niet uitgesloten, voor zover dat een vrije toegang tot het lab niet in de weg staat; commerciële activiteiten die in het lab ontkiemen worden geacht het fablab op zeker moment te ontgroeien en, eenmaal tot wasdom gekomen, ook tot voordeel te strekken van de uitvinders, het lab en netwerken die tot hun succes leidden.

Bron:http://www.fablabamersfoort.nl/nl/fabcharter

Hieronder staat een animatie filmpje over het FabLab principe en een link waarin uitgelegd wordt hoe een fablab werkt.

Wat is een FabLab

 Hieronder een lijst van FabLabs in Nederland en wil je meer weten over Fablabs dan kun je hier terecht

Erkende FabLabs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *